งานต่อเติมและรีโนเวท

บริการต่อเติมและรีโนวท

VS Home เข้าใจดีว่า บ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย แต่คือพื้นที่แห่งความทรงจำและความผูกพัน เราพร้อมเนรมิตบ้านเก่าของคุณให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ด้วยบริการต่อเติมและรีโนเวทครบวงจร โดยเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ มุ่งเน้นความปลอดภัย และมีบริการหลังการขาย ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

การรีโนเวทบ้านคืออะไร?

การรีโนเวทบ้าน คือ การบูรณะ ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม เป็นการใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกกันในวงการสถาปนิก โดยมีจุดประสงค์ให้บ้านมีความสวยงาม มีสภาพที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยมากขึ้น สามารถรีโนเวทบ้านให้คงเค้าโครงเดิม หรือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเลยตามความต้องการของเจ้าของ หรือ ผู้อยู่อาศัย

การรีโนเวทบ้านโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องมีลำดับการทำงานที่แน่ชัด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดตามแผนงานได้ที่วางไว้ จึงเป็นการดีที่คุณจะได้ทำความเข้าใจก่อนที่จะพิจารณารีโนเวทบ้าน และทราบถึงขั้นตอนที่เหมาะสมในการจัดการจ้างผู้รับเหมาต่อไป


การรีโนเวท (Renovation)
และการต่อเติม (Remodeling)

เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนต่าง ๆ ของบ้านให้มีลักษณะหรือคุณสมบัติที่ต้องการ แต่มันแตกต่างกันตามลักษณะและขอบเขตของการทำงานดังนี้

การเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับความต้องการและวัตถุประสงค์ของเจ้าของบ้าน และความซับซ้อนของงานที่ต้องการทำ แต่ก่อนที่จะเริ่มต้นโครงการใด ๆ ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ เช่น วิศวกรสถาปัตยกรรม หรือผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความคาดหวังและมีคุณภาพสูงสุดที่เป็นไปได้ และตรงตามงบประมาณที่กำหนดไว้ด้วย

  1. การรีโนเวท (Renovation) มักเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหรือซ่อมแซมส่วนของบ้านที่มีอยู่เพื่อทำให้มันดูดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักของบ้าน เช่น เปลี่ยนแปลงผนัง, ต่อเติมห้องน้ำ, อัพเกรดระบบไฟฟ้าหรือปรับปรุงหน้าต่างและประตู เป็นต้น
  2. การต่อเติม (Remodeling) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการจัดระเบียบพื้นที่ของบ้านใหม่ เช่น เพิ่มห้องใหม่, สร้างครัวใหม่, เปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มีอยู่เป็นต้น